• 791 923 340
 • biuro@perfectvet.pl

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Portalu PerfectVet

Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z portalu www.perfectvet.pl (dalej jako Portal) oraz przetwarzania tych danych (tj. m. in. zbierania, przechowywania, pobierania, przekazywania, ujawniania, porządkowania oraz usuwania).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).
 3. Użytkownikiem Portalu jest każda osoba dokonująca rejestracji na Wydarzenia organizowane przez PerfectVet poprzez formularz rejestracyjny oraz zapisująca się do tzw. newsletteru za pośrednictwem ww. Portalu.
 4. Administratorami Danych Osobowych Użytkowników portalu perfectvet.pl są:
  PerfectVet Łukasz Adaszek, Justyna Garbal spółka cywilna z siedzibą w Lublinie (dalej jako PerfectVet), adres: 20-538 Lublin, ul. Kryształowa 7/11,
  oraz
  PerfectVet Bis Katarzyna Stoń-Adaszek, ul. Nałkowskich 104/22, 20-470 Lublin
  jako Współadministratorzy (dalej jako Administrator).
 5. Formy kontaktu z Administratorem:
  poczta tradycyjna na adres Kryształowa 7/11, 20-582 Lublin
  e-mail: biuro@perfectvet.pl

Zbierane przez nas dane oraz cel ich przetwarzania:

 1. RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych osobowych. W przypadku korzystania z Portalu perfectvet.pl są to:
  1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Jeśli zatem zawieramy z Użytkownikiem umowę o realizację danej usługi szkoleniowej (poprzez rejestrację na szkolenie i akceptację regulaminu), to możemy przetwarzać jego dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
  2. Niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W naszym przypadku dotyczy to w szczególności obowiązków podatkowych (wystawianie faktur).
  3. Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 2. W przypadku korzystania z Portalu w formie dokonania rejestracji na organizowane przez PerfectVet s.c. lub PerfectVet Bis wydarzenia prosimy o podanie przez Użytkownika następujących danych:
  1. imię i nazwisko
  2. nr prawa wykonywania zawodu – potrzebny jest nam do weryfikacji Użytkownika, gdyż większość organizowanych przez nas Wydarzeń kierowanych jest do lekarzy weterynarii, ponadto numer ten jest umieszczany przez nas na otrzymywanych przez Uczestników certyfikatów odbycia kursu / szkolenia.
  3. adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych służy nam do identyfikacji płatności oraz wystawienia faktury (rachunku)
  4. adres e-mail – wykorzystywany jest do przesyłania wszelkich informacji dotyczących szkolenia, którego dotyczyła rejestracja, przesłania faktury
  5. telefon – potrzebny jest nam, aby w razie nagłej sytuacji związanej ze szkoleniem, którego dotyczyła rejestracja, mogliśmy się z Państwem skontaktować
  6. dane do faktury – dane firmowe, nabywcy świadczonych przez nas usług.
  7. rodzaj menu – tradycyjne lub wegetariańskie – w celu zapewnienia Państwu posiłków w trakcie szkoleń odpowiadających Państwa preferencjom.
 • Powyższe dane są przez nas zbierane wyłącznie w związku z realizacją usługi szkoleniowej i w celu jej realizacji, a ich podanie jest konieczne dla świadczenia przez nas usług. Nie są przez nas – bez odrębnej, wyraźnej zgody Użytkownika – udostępniane żadnym podmiotom trzecim, niezwiązanym bezpośrednio ze świadczoną usługą. Oznacza to, że dane Użytkownika mogą być przez nas przekazane np. do hotelu – w celu rezerwacji noclegu, do księgowości w celu dopełnienia formalności podatkowo – rozliczeniowych (wystawianie faktur), jednak nie będą wykorzystywane w sposób niezwiązany z realizacją danej usługi, Użytkownicy nie będą także otrzymywać od nas maili niezwiązanych z danym szkoleniem.
 • Okres wykorzystywania przez nas ww. danych jest ograniczony do czasu realizacji usługi oraz terminu przechowywania dokumentów podatkowych za dany rok podatkowy.
 1. Na podstawie odrębnej zgody prosimy o podanie:
  1. adresu e-mail – będzie on wykorzystywany przez nas do działań marketingowych, promocyjnych, wysyłania przez Administratora informacji o organizowanych przez nas lub naszych partnerów handlowych wydarzeniach, akcjach, tzw. newsletter. Danych tych nie sprzedajemy ani nie przekazujemy innym podmiotom.

Prawa Użytkownika odnośnie Danych Osobowych:

 1. Na podstawie przepisów RODO każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
  1. dostępu (wglądu) do swoich Danych Osobowych;
  2. żądania sprostowania (zmiany) i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych
  3. usunięcia Danych Osobowych;
  4. przenoszenia Danych Osobowych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu perfectvet.pl
 2. Ewentualne zmiany Polityki Prywatności będą ogłaszane poprzez zamieszczenie na Portalu.

Partner platynowy

Partnerzy

Zapisz się do newslettera