• 791 923 340
  • biuro@perfectvet.pl

5-dniowa szkoła kardiologii poziom I

Rejestracja zamknięta
Brak wolnych miejsc

Program

Środa

Anatomia serca i naczyń, farmakoterapia /dr A. Janiszewski

10.00-12.00 Część teoretyczna –anatomia serca i naczyń

Anatomia serca (głównie w skali makro, trochę w mikro), budowa poszczególnych zastawek i ich funkcje, wpływ przebudowy serca na ich funkcjonowanie, budowa worka osierdziowego, główne naczynia uchodzące z serca i do niego wpadające)

Unaczynienie serca - tętnice i żyły wieńcowe, zatoka wieńcowa,  lokalizacja, budowa, anomalie

Anatomia topograficzna i radiologiczna serca i dużych naczyń ( byłby to wstęp do radiologii klaki piersiowej, podparty głównie badaniami kontrastowymi poszczególnych jam serca i dużych naczyń

Hemodynamika serca - czyli jak płynie krew, jakie panują ciśnienia w poszczególnych jamach serca i jak zmiany tego ciśnienia wpływają na przebudowę serca i odwrotnie - jak choroby mięśnia sercowego i zastawek wpływają na zmiany ciśnienia krwi

Budowa układu bodźco-przewodzącego czy jak i którędy płynie prąd w sercu

12.00-13.00  Obiad

13.00-17.00 Farmakoterapia / prof. U. Pasławska

Inhibitory ACE

Beta-blokery, spironolakton, leki o działaniu inotropowo dodatnim (pimobendan, digoksyna)

Leki moczopędne (furosemid, torasemid, spironolakton, tiazydy)

Ocena funkcji leków moczopędnych – wybór pomiędzy przeciążeniem objętościowym a hipo-perfuzją

 

Czwartek

Obrazowanie. Patofizjologia niewydolności serca. 

9.00-11.00 Wykłady cz. I Obrazowanie /dr P. Dębiak

RTG klatki piersiowej – choroby serca

RTG interpretacja – przypadki: chore serce czy chore płuca?

Analiza zdjęcia RTG – pomiar

11.00-14.00 Patofizjologia serca /dr A. Olejniczak

14.00-15.00 Obiad

15.00-16.00 Zasady badania echokardiograficznego /dr A. Olejniczak

16.00-18.00 Pokazowe badanie echokardiograficzne –część praktyczna 

 

Piątek

Podstawy echokardiografii i chorób nabytych /dr A. Olejniczak, dr M. Garbal, dr Maciej Rudnicki

9.00-14.00 Część teoretyczna

• Badanie echokardiograficzne: podstawowe techniki i standardowe projekcje

• M-Mode - wartości referencyjne i interpretacja wyników

• Badania B-Mode

• Spectral Doppler – Echokardiografia (PW i CW) - podstawy

• Doppler kolorowy – porady i wskazówki

• Problemy w technice badania ECHO

• Przewlekłe choroby zastawek – diagnoza i leczenie- przypadki kliniczne

14.00-15.00 Obiad

15.00 Część praktyczna

• Praktyczne szkolenia z pozyskiwania obrazów echa (podstawowe techniki i standardowe projekcje)

 

Sobota

Choroby nabyte oraz wrodzone. Warsztaty Echokardiograficzne /dr A. Olejniczak, dr M. Garbal, dr Maciej Rudnicki

9.00-14.00 Część teoretyczna

• Kardiomiopatie psów i kotów: DCM, HCM, ARVC, typu Doberman – diagnostyka i leczenie

• Wrodzone choroby zastawek

• PDA

• Zwężenie aorty i pnia płucnego

• Nadciśnienie tętnicze: diagnostyka i leczenie

• Nadciśnienie płucne: diagnostyka i leczenie

• Choroby osierdzia

• Prawo i lewostronne projekcje ECHO- przypadki interaktywne

14.00-15.00 Obiad

15.00 Część praktyczna

• Prawo i lewostronne projekcje ECHO- warsztaty (doskonalenie technik z dnia poprzedniego)

 

Niedziela

Badanie przedmiotowe i EKG. Warsztaty EKG (prof. A. Noszczyk-Nowak)

9.00-13.00 Część teoretyczna

• Badanie fizykalne i osłuchiwanie serca i płuc

• EKG – wykonanie i interpretacja

• Zaburzenia rytmu serca – podział arytmii

• Leki antyarytmiczne

• Leczenie arytmii – schematy postępowania

• Holter: kiedy używać, jak to zrobić, analiza, interpretacja

13.00-14.00 Obiad

14.00 Część praktyczna

• EKG- studium przypadków (ćwiczenia w małych grupach)

• EKG warsztaty (od wykonania do diagnozy)


Rejestracja zamknięta
Brak wolnych miejsc

Status: Rejestracja zakończona

Partner główny

Zapisz się do newslettera